بازنشر: زبان تخصصی مدیریت

  • 21
  • آبان
بازنشر: زبان تخصصی مدیریت

کتابی از دکتر اشراقی

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران