بازنشر مجموعه کتابهای نگاه دانش

  • 18
  • آبان
بازنشر مجموعه کتابهای نگاه دانش

اصول حسابداری 1 - حسابداری شرکتها 1 - سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار - بازرگانی بین المللی

اصول حسابداری 1 کتابی از دکتر خواجوی و دکتر ابراهیمی لینک خرید آنلابن

حسابداری شرکت ها 1 کتابی از دکتر نوروش دکتر کرمی و محمد مرادی لینک خرید آنلاین

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار دکتر خواجوی و محسن کاوسی لینک خرید آنلاین

بازرگانی بین المللی کتابی از دکتر اساعیل پور لینک خرید آنلاین


نظرات کاربران