بازنشر: اقتصاد خرد رشته مدیریت

  • 14
  • آبان
بازنشر: اقتصاد خرد رشته مدیریت

کتابی از دکتر نظری

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران