تازه ها: برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

  • 13
  • آبان
تازه ها: برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

کتابی از علیرضا قاسمی و مهدیه توکلی

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران