بازنشر: مدیریت برند

  • 13
  • آبان
بازنشر: مدیریت برند

کتابی از دکتر خداداد حسینی، دکتر روستا و دکتر خلیلی شجاعی

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران