بازنشر: مرجع کامل حسابداری صنعتی

  • 12
  • آبان
بازنشر: مرجع کامل حسابداری صنعتی

کتابی از دکتر کرمی و حسینی نژاد

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران