بازنشر: زبان تخصصی MBA

  • 08
  • آبان
بازنشر: زبان تخصصی MBA

کتابی از آقایان ناصر زاده و دهدشتی

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران