بازنشر: مدیریت مالی

  • 28
  • مهر
بازنشر: مدیریت مالی

کتابی از دکتر رضا تهرانی

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران