تازه ها: 2000 تست اقتصاد کلان

  • 07
  • مهر
تازه ها: 2000 تست اقتصاد کلان

ویژه رشته علوم اقتصادی

اثر دکتر محسن نظری

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران