تازه ها: حاکمیت شرکتی

  • 03
  • ارديبهشت
تازه ها: حاکمیت شرکتی

نگاه دانش منتشر کرد!

حاکمیت شرکتی

حسن همتی - عادله گراوند - محمد گراوند

* شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.


نظرات کاربران