راه اندازی مجدد سایت نگاه دانش

  • 18
  • فروردين
راه اندازی مجدد سایت نگاه دانش

انتشارات نگاه دانش از تاریخ 17 فروردین مجدد فعالیت خود را آغاز کرد

بعد از حدود 15 روز تعطیلی در ایام نوروز، سایت نگاه دانش مجدد فعالیت خود را آغاز کرده و فرایند معرفی و فروش اینترنتی کتابهای ما در روال سابق قرار گرفته است. انشالله بتوانیم در سال جدید با کتابها و خدمات جدید آموزشی، سهم خویش را در عرصه ی علم، فناوری و مدیریت صحیح منابع کشور ادا کنیم.


نظرات کاربران