بازنشر: ریاضیات مقدماتی

  • 05
  • اسفند
بازنشر: ریاضیات مقدماتی

تجدید چاپ شد!

ریاضیات مقدماتی

قابل استفاده برای رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری

فریدون ساعتی - امید محمودیان

* شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران