نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

  • 08
  • خرداد
 نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

از لینک زیر می‌توانید نتایج را دریافت کنید: https://register1.sanjesh.org/nrgarshad403


نظرات کاربران