دانشگاه تهران در دوره دکتری از طریق استعداد درخشان دانشجو پذیرش می‌کند

  • 13
  • اسفند
دانشگاه تهران در دوره دکتری از طریق استعداد درخشان دانشجو پذیرش می‌کند

ضروری است متقاضیان در صورت احراز شرایط (طبق شیوه نامه) نسبت به ثبت نام و بارگذاری اطلاعات در سامانه جامع آموزشی دانشگاه تهران به آدرس ems1.ut.ac.ir -پذیرش داوطلبان دکتری تخصصی استعداد درخشان اقدام نمائید. پذیرش و ثبت نام از تاریخ ۲۸/‏۱۱/‏۱۴۰۲ لغایت ۱۸/‏۱۲/‏۱۴۰۲ خواهد بود.


نظرات کاربران