قبولی امتحان جامع دکتری آزاد تا پایان سال اعتبار دارد

  • 02
  • آبان
قبولی امتحان جامع دکتری آزاد تا پایان سال اعتبار دارد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشجویانی که در امتحان جامع پذیرفته شدند اما هنوز موفق به کسب نمره قبولی زبان نشده‌اند، اعتبار قبولی در امتحان جامع برای آنها تا پایان امسال محفوظ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا رهایی از ارزیابی برنامه و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دکتری در جلسه بعدی شورای برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

وی افزود: با توجه به اهمیت امتحان جامع دوره دکتری و لزوم ایجاد فرصت برای آمادگی داوطلبان مقرر شد زمان برگزاری امتحان جامع در جلسه بعدی شورای راهبردی برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: دانشجویانی که قبلا در امتحان جامع پذیرفته و اما هنوز موفق به کسب نمره قبولی زبان نشده‌اند، اعتبار قبولی در امتحان جامع برای این دانشجویان تا پایان سال جاری محفوظ است.


نظرات کاربران