آگهی و اطلاعیه ثبت نام آزمون انتخاب حسابدار رسمی

  • 01
  • دي
آگهی و اطلاعیه ثبت نام آزمون انتخاب حسابدار رسمی

در سال ۱۴۰۲، ابن آزمون بصورت غیر متمرکز و در شهرهای غیر از تهران نیز برگزار می گردد، آزمون در روز پنجشنبه ۱۷اسفند ماه جاری خواهد بود


نظرات کاربران