دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون می‌پذیرد

  • 11
  • آذر
دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون می‌پذیرد

  • فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون، استعدادهای درخشان دانشگاه تهران منتشر شد.

 

  • در این فراخوان آمده است؛ دانشگاه تهران در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر برای ورود به دوره کارشناسی ارشد با استناد به آئین نامه‌های شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از بین دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۹ که جزو ۲۰% درصد برتر دانشگاه تهران و یا دانشگاه‌های مشمول این فراخوان باشند، در کلیه رشته‌هایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد به صورت مازاد بر ظرفیت و با رعایت کامل مقررات مربوط، دانشجو می‌پذیرد.

 


نظرات کاربران