زمان ثبت نام آزمون MSRT سال 1402

  • 16
  • آبان
زمان ثبت نام آزمون MSRT سال 1402

•زمان ثبت نام آزمون MSRT سال 1402 مطابق جدول بالا می‌باشد، همچنین اگر داوطلبی در آزمون MSRT ثبت نام کرده باشد، اما با توجه به شرایط تصمیم بگیرد که تاریخ امتحان را عوض کند تا بتواند آمادگی بیشتری کسب کند، می‌تواند حداکثر تا 15 روز قبل از تاریخ امتحان در پروفایل خود به قسمت ارسال و دریافت پیام برود و درخواست تعویض تاریخ امتحان کند.

 

•انتقال آزمون MSRT  فقط به نوبت بعدی امکان پذیر است و امکان انصراف از آزمون وجود ندارد.

 

•نتایج آزمون MSRT یک هفته بعد از برگزاری اعلام می‌شود و داوطلب می‌تواند در پروفایل خود کارنامه را رویت کند و آن را چاپ کند. باید دقت شود که هر آزمون ظرفیت خاصی را دارد و  بهتر است هرچه زودتر اقدام به ثبت نام کنید،چرا که در صورت دیدن پیام "ظرفیت شهر انتخابی تکمیل شده است"، هیچ شانسی برای شرکت در آزمون MSRT در آن تاریخ خاص نخواهید داشت.

 

 


نظرات کاربران