مشاهده فیلترها
مرتب سازی بر اساس
زبان عمومی زیر ذره بین جلد اول (واژگان)

«این‌ها یک کتاب نیست، بلکه کلاس درس است.»

+ افزوده 1400

10% تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
زبان عمومی زیر ذره بین جلد دوم (گرامر)

«این‌ها یک کتاب نیست، بلکه کلاس درس است.»

+ افزوده 1400

 

10% تخفیف
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
زبان عمومی زیر ذره بین جلد سوم (تست واژگان)

«این‌ها یک کتاب نیست، بلکه کلاس درس است.»

ویرایش جدید!

10% تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
زبان عمومی دکتری زیر ذره بین

«این‌ها یک کتاب نیست، بلکه کلاس درس است.»

ویرایش جدید 1400

10% تخفیف
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
مرجع کامل تئوری های مدیریت
10% تخفیف
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۶۶,۵۰۰ تومان
اقتصاد خرد رشته مدیریت
10% تخفیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
ریاضی عمومی 1 جلد اول
۱۲۶,۰۰۰ تومان
10 %
3
ریاضی عمومی 1 جلد اول

کلاسهای آنلاین ریاضی و معادلات مولف را می توانید از لینک cafetadris.com/aghasi مشاهده و با کد تخفیف negahedanesh10 از ده درصد تخفیف بیشتر بهره مند شوید. مشاوره با مولف : masoudaghasi1395@gmail.com

10% تخفیف
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
ریاضی عمومی 1 و 2 جلد سوم 93 - 1400

از سال 93 تا 1400

10% تخفیف

کلاسهای آنلاین ریاضی و معادلات مولف را می توانید از لینک cafetadris.com/aghasi مشاهده و با کد تخفیف negahedanesh10 از ده درصد تخفیف بیشتر بهره مند شوید. مشاوره با مولف : masoudaghasi1395@gmail.com

10% تخفیف
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۵۰۰ تومان
ریاضی عمومی 2 جلد اول
۱۱۷,۰۰۰ تومان
10 %
ریاضی عمومی 2 جلد اول

کلاسهای آنلاین ریاضی و معادلات مولف را می توانید از لینک cafetadris.com/aghasi مشاهده و با کد تخفیف negahedanesh10 از ده درصد تخفیف بیشتر بهره مند شوید. مشاوره با مولف : masoudaghasi1395@gmail.com

10% تخفیف
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان
پکیج 3 کتاب زبان عمومی ارشد زیرذره بین

پکیج کتابهای نگاه دانش شامل 3 کتاب زبان عمومی ارشد زیرذره بین جلد 1 - 2 - 3

ویرایش جدید!

10% تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲۵,۰۰۰ تومان