یک روز ضمانت بازگشت

خریدار گرامی؛

لطفا به محض دریافت کتاب، صحت کتاب را وارسی کنید تا احیانا دچار نواقصی نظیر کمبود صفحات یا صفحه خالی نباشد. در صورت وجود این مشکلات با ما تماس بگیرید و در صورت تایید انشارات آنرا به ما بازگردانید.

توجه: درصورت سالم بودن کتاب، ضمانت بازگشت کتاب به شما تعلق نمیگیرد.