اخبار و رویدادها

بازنشر: اصول حسابداری کاتلر
 • 06
 • خرداد

بازنشر: اصول حسابداری کاتلر

با ترجمه: دکتر اسفیدانی - فرشید خموئی و گلسا تاجیک

تازه ها: کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی
 • 30
 • ارديبهشت

تازه ها: کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی

کتابی از دکتر بیتا مشایخی، دکتر مریم قدس حسن آباد و دکتر وحید منتی

ویرایش جدید نظریه های سازمان
 • 18
 • ارديبهشت

ویرایش جدید نظریه های سازمان

کتابی از دکتر امیرکبیری با ویرایش علمی دکتر مسلمانی

تازه ها: درس و سوالات استخدامی حسابداری
 • 20
 • فروردين

تازه ها: درس و سوالات استخدامی حسابداری

کتابی از مهدی سرخی و فاطمه باباجانی زاده

تازه ها: انقلاب مدل قیمت گذاری
 • 21
 • اسفند

تازه ها: انقلاب مدل قیمت گذاری

کتابی تازه از مجموعه مدیریت قیمت. مترجمین: دکتر محسن نظری و مهندس مسعود جباری

تسلیت به استاد
 • 17
 • بهمن

تسلیت به استاد

متاسفانه پدر استاد طورانی - استاد آمار و استعداد تحصیلی و یکی از مولفین نشر نگاه دا...

خود آموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (قوانین)
 • 26
 • دي

خود آموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (قوانین)

قوانین آزمون تحلیل گری. نوشته دکتر مسلمانی.

تازه ها: تحلیل گری بازار سرمایه جلد چهار
 • 21
 • آذر

تازه ها: تحلیل گری بازار سرمایه جلد چهار

کتابی تازه از دکتر نظری و زهرا خسروی. مباحث اقتصاد پیشرفته.

تازه ها: حسابداری دولتی
 • 16
 • آذر

تازه ها: حسابداری دولتی

کتابی از مهران قاسم نیا و سیدمحمود اسلامی

بازنشر: حسابداری بخش عمومی
 • 12
 • آذر

بازنشر: حسابداری بخش عمومی

ویرایش جدید! کتابی از دکتر سعیدی، رضا جعفری و ماریه حسنی

بازنشر: مفاهیم حسابداری و مالی برای مدیران غیرمالی
 • 12
 • آذر

بازنشر: مفاهیم حسابداری و مالی برای مدیران غیرمالی

ویرایش جدید! کتابی از دکتر اسداللهی فام