اخبار و رویدادها

تازه ها: حسابرسی با رویکرد بخش عمومی (حسابرسی دولتی)
 • 26
 • تير

تازه ها: حسابرسی با رویکرد بخش عمومی (حسابرسی دولتی)

با تالیف مجید باجالان - هوشنگ محققی - مجید طاهریان

تازه ها: اقتصاد کاربردی به زبان ساده
 • 08
 • تير

تازه ها: اقتصاد کاربردی به زبان ساده

کتابی تازه از دکتر اسداللهی فام

تازه ها: راهنمای عملی اینکوترمز 2020
 • 01
 • تير

تازه ها: راهنمای عملی اینکوترمز 2020

کتابی از فریدون اسماعیل پور

تازه ها: مدل های بازاریابی
 • 01
 • تير

تازه ها: مدل های بازاریابی

کتابی از دکتر شهریار عزیزی و علی اسدی

بازنشر: خودآموز تحلیل گری جلد 3
 • 23
 • خرداد

بازنشر: خودآموز تحلیل گری جلد 3

ویرایش جدید 1400! کتابی از استاد طورانی و زهرا خسروی.

مرجع کامل مدیریت بازاریابی
 • 28
 • ارديبهشت

مرجع کامل مدیریت بازاریابی

منتشر شد!

تازه ها: مدلسازی معادله ساختاری
 • 18
 • ارديبهشت

تازه ها: مدلسازی معادله ساختاری

کتابی از دکتر حمیدی زاده و سامره شریعتی

تازه ها: کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی
 • 15
 • ارديبهشت

تازه ها: کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی

کتابی از دکتر محمدرضا مهربان پور و مرتضی کاظم پور

بازنشر: 2000 اقتصاد کلان
 • 15
 • ارديبهشت

بازنشر: 2000 اقتصاد کلان

ویژه رشته مدیریت، مهندسی صنایع و بورس