اخبار و رویدادها

تازه ها: برنامه ریزی در حسابرسی داخلی
 • 27
 • مهر

تازه ها: برنامه ریزی در حسابرسی داخلی

منتشر شده توسط انجمن بین المللی حسابرسان داخلی.

بازنشر: استعداد تحصیلی دکتری زیر ذره بین
 • 24
 • مهر

بازنشر: استعداد تحصیلی دکتری زیر ذره بین

کتابی از استاد طورانی با افزوده 1400 !

تازه ها: اصول بازاریابی
 • 21
 • مهر

تازه ها: اصول بازاریابی

مترجمین: دکتر اسفیدانی - فرشید خموئی و گل سا تاجیک

اقتصاد کلان رشته مدیریت، صنایع و آزمون بازار سرمایه
 • 20
 • مهر

اقتصاد کلان رشته مدیریت، صنایع و آزمون بازار سرمایه

کتابی از دکتر محسن نظری... با ویرایش کاملا جدید 1400 !

بازنشر: زبان تخصصی mba مدیریت کسب و کار
 • 19
 • مهر

بازنشر: زبان تخصصی mba مدیریت کسب و کار

افزوده 1400 ! کتابی از آقایان ناصر زاده و دهدشتی

پکیج مروری جامع بر حسابداری مالی جلد 1 و 2
 • 19
 • مهر

پکیج مروری جامع بر حسابداری مالی جلد 1 و 2

کتابی از اساتید نوروش - کرمی - مهرانی - مرادی

تازه ها: مدلسازی مالی در اکسل
 • 14
 • مهر

تازه ها: مدلسازی مالی در اکسل

گردآوری و ترجمه از دکتر عسگر نوربخش - رامین سلطانی - محبوبه اسدی مافی

تازه های 1400
 • 07
 • مهر

تازه های 1400

سه کتاب جدید از نشر نگاه دانش