بازدید از موزه‌ها برای معلم‌ها و استادان رایگان شد

  • 09
  • ارديبهشت
بازدید از موزه‌ها برای معلم‌ها و استادان رایگان شد

وزارت میراث فرهنگی و گردشگری: همزمان با روز معلم، بازدید از موزه‌ها، پایگاه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی برای معلم‌ها و استادان دانشگاه رایگان خواهد بود.


نظرات کاربران