پیش بینی صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴

  • 16
  • دي
پیش بینی صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ایران در  سال ۲۰۲۴

  1. صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ایران در سال جدید میلادی، ۸ چشم انداز مثبت پیش‌بینی کرده که از جمله آنها می‌توان به رشد اقتصاد، کاهش تورم و افزایش صادرات اشاره کرد.
  2. بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال جدید میلادی، بر اساس قیمت‌های جاری ۲۰ میلیارد دلار نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت و از ۳۶۶ میلیارد دلار به ۳۸۶ میلیارد دلار می‌رسد.

 


نظرات کاربران