بازنشر: مبانی سازمان و مدیریت

  • 21
  • آبان
بازنشر: مبانی سازمان و مدیریت

تجدید چاپ شد

مبانی سازمان و مدیریت
دکتر سیدمحمد مقیمی

* شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران