تازه ها: کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی

  • 30
  • ارديبهشت
تازه ها: کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی

کتابی از دکتر بیتا مشایخی، دکتر مریم قدس حسن آباد و دکتر وحید منتی

برای خرید کلیک کنید.


نظرات کاربران