ویرایش جدید نظریه های سازمان

  • 18
  • ارديبهشت
ویرایش جدید نظریه های سازمان

کتابی از دکتر امیرکبیری با ویرایش علمی دکتر مسلمانی

برای خرید کلیک کنید.


نظرات کاربران