تازه ها: انقلاب مدل قیمت گذاری

  • 21
  • اسفند
تازه ها: انقلاب مدل قیمت گذاری

کتابی تازه از مجموعه مدیریت قیمت. مترجمین: دکتر محسن نظری و مهندس مسعود جباری

برای خرید کلیک کنید


نظرات کاربران