تازه ها: مبانی حسابرسی داخلی در موسسه ها و نهادهای خدمات مالی

  • 09
  • آذر
تازه ها: مبانی حسابرسی داخلی در موسسه ها و نهادهای خدمات مالی

کتابی از محمد غواصی کناری و شاهرخ شهرابی

برای خرید کلیک کنید.


نظرات کاربران