بازنشر: مجموعه سوالات آزمون ورودی جامعه حسابداران رسمی ایران 97 - 99

  • 19
  • آبان
بازنشر: مجموعه سوالات آزمون ورودی جامعه حسابداران رسمی ایران 97 - 99

ویرایش جدید! کتابی از آقایان کرمی ، شهبازی و حسینی نژاد

برای خرید کلیک کنید.


نظرات کاربران