تازه ها: اصول بازاریابی

  • 21
  • مهر
تازه ها: اصول بازاریابی

مترجمین: دکتر اسفیدانی - فرشید خموئی و گل سا تاجیک

برای خرید کلیک کنید.


نظرات کاربران