بازنشر: زبان تخصصی mba مدیریت کسب و کار

  • 19
  • مهر
بازنشر: زبان تخصصی mba مدیریت کسب و کار

افزوده 1400 ! کتابی از آقایان ناصر زاده و دهدشتی

برای خرید کتاب کلیک کنید.


نظرات کاربران