تازه ها: مدلسازی مالی در اکسل

  • 14
  • مهر
تازه ها: مدلسازی مالی در اکسل

گردآوری و ترجمه از دکتر عسگر نوربخش - رامین سلطانی - محبوبه اسدی مافی

برای دیدن جزییات یا سفارش کتاب کلیک کنید.


نظرات کاربران