بازنشر: مفاهیم حسابداری و مالی برای مدیران غیرمالی

  • 24
  • خرداد
بازنشر: مفاهیم حسابداری و مالی برای مدیران غیرمالی

کتابی از علی اسدالهی فام

برای خرید کلیک کنید.


نظرات کاربران