تازه ها: مدلسازی معادله ساختاری

  • 18
  • ارديبهشت
تازه ها: مدلسازی معادله ساختاری

کتابی از دکتر حمیدی زاده و سامره شریعتی

جهت تهیه کتاب کلیک کنید.


نظرات کاربران