قیمت گذاری شش سیگما

  • 09
  • اسفند
قیمت گذاری شش سیگما

کتابی دیگر از مجموعه مدیریت قیمت

از اینجا کتاب را خریداری کنید


نظرات کاربران