تازه ها: کاربردها، روشها و تکنیکهای داده کاوی در بانکداری هوشمند

  • 13
  • بهمن
تازه ها: کاربردها، روشها و تکنیکهای داده کاوی در بانکداری هوشمند

کتابی از دکتر مینا رنجبر و مهندس شهیده احمدی

برای خرید کتاب کلیک کنید.


نظرات کاربران