تازه ها: نظریه ها و پژوهش حسابرسی

  • 07
  • مهر
تازه ها: نظریه ها و پژوهش حسابرسی

منتشر شد!

کتابی از دیوید هی رابرت و مایکل ویلکنز

مترجمان: دکتر محمدرضایی- دکتر فرجی - دکتر صفی پور افشار - کسائی

لینک خرید کتاب

 


نظرات کاربران