پکیج 14 کتاب کنکور ارشد حسابداری (شماره 2)

  • 11
  • مرداد
پکیج 14 کتاب کنکور ارشد حسابداری (شماره 2)

10% تخفیف

لیست کتابها:

مروری جامع بر حسابداری مالی جلد اول دوم
2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری مالی و استاندارد های حسابداری
مرجع کامل حسابداری صنعتی
بانک سوالات چهارگزینه ای حسابداری صنعتی
مروری جامع بر حسابرسی
2000 سوال چهار گزینه ای حسابرسی و استاندارد های حسابرسی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات ارشد زیرذره بین
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری حسابداری
زبان عمومی زیر ذره بین جلد اول دوم سوم
زبان تخصصی حسابداری

صفحه خرید پکیج


نظرات کاربران