تازه ها: 2000 تست اقتصاد خرد رشته مدیریت و صنایع

  • 30
  • دي
تازه ها: 2000 تست اقتصاد خرد رشته مدیریت و صنایع

کتابی از دکتر محسن نظری

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران