بازنشر: تئوری مدیریت پیشرفته

  • 23
  • آذر
بازنشر: تئوری مدیریت پیشرفته

کتابی از دکتر امیرکبیری

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران