بازنشر: پژوهش عملیاتی

  • 09
  • آذر
بازنشر: پژوهش عملیاتی

کتابی از دکتر عارفه فدوی

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران