بازنشر: 2000 تست حسابرسی

  • 02
  • آذر
بازنشر: 2000 تست حسابرسی

کتابی از دکتر کرمی - دکتر شهبازی - عبدزاده - مسلمان

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران