بزرودی: آمار و احتمالات ارشد زیر ذره بین

  • 23
  • مهر
بزرودی: آمار و احتمالات ارشد زیر ذره بین

در دست انتشار...


آمار و احتمالات ارشد زیر ذره بین مدیریت ، حسابداری ، برنامه ریزی شهری و GIS
نوشته محسن طورانی

* شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران