بازنشر: مدیریت عملیات خدمات

  • 04
  • آبان
بازنشر: مدیریت عملیات خدمات

کتابی از جانسون و کلارک - مترجمان: دکتر عادل آذر، دکتر رضایی پندری

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران