بازنشر: مروری جامع بر حسابداری مالی جلد 1

  • 20
  • مهر
بازنشر: مروری جامع بر حسابداری مالی جلد 1

بر اساس استانداردهای سال 1398

مولفین: دکتر نوروش - مهرانی - کرمی - مرادی

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران