بازنشر: مروری جامع بر حسابرسی

  • 10
  • مهر
بازنشر: مروری جامع بر حسابرسی

نگاه دانش منتشر کرد...

کتابی از اساتید دکتر: نوروش - مهرانی - کرمی - شهبازی

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران