تازه ها: کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت

  • 10
  • مهر
تازه ها: کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت

کتابی از دکتر عادل آذر و دکتر آمنه خدیور

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران