تازه ها: نوآوری در قیمت گذاری

  • 04
  • اسفند
تازه ها: نوآوری در قیمت گذاری

کتابی تازه از مجموعه مدیریت قیمت

نوآوری در قیمت گذاری

نظریه های معاصر و تجربه های ایده آل

مولفین: آندریاس هوبر - استفان لیوزو

مترجمین: دکتر محسن نظری - عاطفه حصارکی

* شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.


نظرات کاربران