انتشار کتابهای دیوان محاسبات کشور

  • 22
  • دي
انتشار کتابهای دیوان محاسبات کشور

نگاه دانش منتشر کرد

انتشارات نگاه دانش با همکاری دیوان محاسبات کشور دست به انتشار مجموعه کتابهای این سازمان زد.

 

* شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی کتب دیوان محاسبات در سایت انتشارات نگاه دانش و سفارش خرید هر یک از آنها  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران