بازنشر: تئوری حسابرسی

  • 01
  • دي
بازنشر: تئوری حسابرسی

تجدید چاپ شد

تئوری حسابرسی

ایان دنیس

ترجمه: دکتر غلامرضا کرمی - دکتر حامد عمرانی - امید آخوندی

* شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.


نظرات کاربران